Kinh nghiệm mua sắm ở Malaysia: Thời điểm thích hợp để mua sắm ở Malaysia